IALC - Güvenebileceğiniz kalite.

1. Her üye, yüksek standartlarda tesis ve öğretim olanağı sağlayacak, yalnızca öğrencilerinin dil becerilerini sorumlu ve etkili bir şekilde geliştirmeyi amaçlayan deneyimli, nitelikli bir öğretmen kadrosu istihdam edecektir.

2. Her üye, öğrencilerin bireysel öğrenme hedefleri doğrultusunda optimum gelişme sağlayacak yüksek kalitede bir öğrenim ortamı oluşturacak ve bunu sürdürecektir.

3. Üyelerin hazırladıkları kitapçıklarda ve diğer tanıtım literatüründe kendilerine ilişkin dürüst ve doğru bilgiler bulunacak; kayıt, ücretler ve kayıt iptaline ilişkin hükümler açıkça belirtilecektir.

4. Her üye ev, yurt ya da otel gereksinimi bulunan öğrencileri için bu gibi yerlerin, talep doğrultusunda, büyük bir titizlikle seçilmesine özen gösterecektir.

5. Her üye, öğrencilerin günlük yaşamlarındaki rahatından sorumlu olacak nitelikli ve deneyimli bir görevliyi kadrosunda bulunduracaktır.

6. Her üye, yabancı öğrencilerinin ülkenin kültürünü tanıması ve kültürel özeliklerinden yararlanması amacıyla, sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsayan bir program hazırlayacaktır.

7. Her üye, kurslarını açık ve anlaşılır bir müfredat çerçevesinde hazırlayacaktır.

8. Her üye, öğrencilerin gereksinimlerine uygun olan kursa kaydolmasını sağlayacak sıcak bir atmosfer ve uygun danışmanlık hizmeti sunacaktır.

9. Her üye, kendilerine uygun düzeydeki sınıflara yerleştirilmelerini sağlamak üzere bütün öğrencilerini ilk gelişlerinde gerekli değerlendirmeye alacaktır.

10. Her üye, yapılan bütün sınavların ve verilen bütün sertifikaların tutarlı olmasını garantileyecektir.

11. Her üyenin, müşterilerinin gereksinimlerini etkin bir biçimde karşılayacak bir yönetim sistemi olacaktır.

12. Her üye, şikayetlerin çözümünde kullanılacak prosedürleri yazılı olarak yayınlayacak, müşteri geribildirimlerini alma ve yanıtlama konusunda kolay anlaşılır ve açık prosedürler oluşturacaktır.

13. Her üye, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarınca belirlenmiş kural ve yönetmeliklere titizlikle uyacaktır.

14. Her üye, IALC’nin tüzük ve yönetmeliklerine uyacaktır.


Bir okul bulun

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.